پرتال سهامداران

 پورتال سهامداران شرکت لامپ پارس شهاب 

Skip Navigation Links
شرکت لامپ پارس شهاب
سرمايه شرکت : 162,000,000,000 ريال
تقسيم به 162,000,000 سهم 1,000 ريالي
The V10K is the most scratch proof watch ever made. The Rado V10K is made from rolex replica. V10K actually stands for Vickers 10,000 - Vickers being a measure of hardness, with the scale going from rolex replica sale the ultimate value that only diamonds can attain; Rado used this as a benchmark when developing the hardest watch in the world. Let's put this into rolex replica sale stainless steel, which is mainly used in sports rolex replica uk, only has a Vickers value of 200; only diamonds can scratch the surface of a rolex replica sale. The case of the replica watches sale is made from high-tech Diamond and the bracelet is made from caoutchouc and available in black, orange, red or blue. The Rado V10K is a watch I really want to buy; perhaps one day.