پرتال سهامداران

 پورتال سهامداران شرکت لامپ پارس شهاب 

Skip Navigation Links
سالتاريخعنوان مجمعمبلغتغيير سرمايه
13941394/01/16افزايش سرمايه از محل اندوخته ها مورخ 94/1/1613,352,811,000162,000,000,000
13941394/01/16افزايش سرمايه مورخ 94/1/16از محل مطالبات وآورده نقدي94,647,189,000148,647,189,000
13891389/04/17تعريف سرمايه54,000,000,00054,000,000,000
The V10K is the most scratch proof watch ever made. The Rado V10K is made from rolex replica. V10K actually stands for Vickers 10,000 - Vickers being a measure of hardness, with the scale going from rolex replica sale the ultimate value that only diamonds can attain; Rado used this as a benchmark when developing the hardest watch in the world. Let's put this into rolex replica sale stainless steel, which is mainly used in sports rolex replica uk, only has a Vickers value of 200; only diamonds can scratch the surface of a rolex replica sale. The case of the replica watches sale is made from high-tech Diamond and the bracelet is made from caoutchouc and available in black, orange, red or blue. The Rado V10K is a watch I really want to buy; perhaps one day.