پرتال سهامداران

 پورتال سهامداران شرکت لامپ پارس شهاب 

Skip Navigation Links
تاريخشرح مجمعمبلغ سودتعداد سهمسود نقدي هر سهم
1395/04/10مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1395/4/1032,400,000,000162,000,000200
1394/04/11مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1394/4/1143,740,000,00054,000,000810
1394/01/16تقسيم سود مجمع بطور فوق العاده مورخ 94/1/1694,608,000,00054,000,0001,752
1393/04/19مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1393/4/1940,500,000,00054,000,000750
1392/04/20مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1392/4/2030,240,000,00054,000,000560
1391/04/14مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1391/04/1413,500,000,00054,000,000250
1390/04/16مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 1389/12/298,100,000,00054,000,000150
The V10K is the most scratch proof watch ever made. The Rado V10K is made from rolex replica. V10K actually stands for Vickers 10,000 - Vickers being a measure of hardness, with the scale going from rolex replica sale the ultimate value that only diamonds can attain; Rado used this as a benchmark when developing the hardest watch in the world. Let's put this into rolex replica sale stainless steel, which is mainly used in sports rolex replica uk, only has a Vickers value of 200; only diamonds can scratch the surface of a rolex replica sale. The case of the replica watches sale is made from high-tech Diamond and the bracelet is made from caoutchouc and available in black, orange, red or blue. The Rado V10K is a watch I really want to buy; perhaps one day.